Miljöarbete

Vår vision: “Ett samhälle utan miljörelaterade åkommor”.

Bromma husläkarmottagning är ISO-certifierade enligt ISO 14001:2015 sedan 2017. Detta innebär att vi driver ett aktivt miljöarbete för en hållbar och god levnadsmiljö för nuvarande och kommande generationer. 

Att ta aktivt stånd för en hållbar levnadsmiljö är en grundpelare för vårt preventiva arbete på vårdcentralen. Vi uppmuntrar därför samtliga av våra patienter att lämna överblivna läkemedel till apotek.

Tillsammans gör vi skillnad!

Mer om Bromma husläkarmottagnings miljöpolicy 2021 kan ni läsa om här.