Miljöarbete

Vår vision: “Ett samhälle utan miljörelaterade åkommor”.

Bromma husläkarmottagning är ISO-certifierade enligt ISO 14001:2015 sedan 2017. Detta innebär att vi driver ett aktivt miljöarbete för en hållbar och god levnadsmiljö för nuvarande och kommande generationer. 

Att ta aktivt stånd för en hållbar levnadsmiljö är en grundpelare för vårt preventiva arbete på vårdcentralen. Vi uppmuntrar därför samtliga av våra patienter att lämna överblivna läkemedel till apotek.

Tillsammans gör vi skillnad!

Bromma husläkarmottagnings miljöpolicy
Vi arbetar långsiktigt med miljöfrågor för att medverka till ett hållbart samhälle. Vi tar hänsyn till naturens kretslopp och bedriver verksamheten så att vi hushållar med energi och råvaror samt nyttjar möjligheten till återanvändning och återvinning.
Negativ miljöpåverkan från läkemedel, transporter och resursanvändning försöker vi minska genom att: 

  • följa lagar, förordningar och andra bindande krav

  • uppfylla alla krav som fastställts i avtal med våra uppdragsgivare och av myndigheter

  • förebygga skadliga utsläpp till naturen

  • väga in arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetsaspekter i alla beslut

  • arbeta för en ständig förbättring av arbetsmiljö, miljö och kvalitet

  • ha ett tydligt dokumenterat arbete inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet

  • aktivt använda oss av avvikelsesystem och riskanalys

  • kontinuerlig utbildning av alla anställda och speciell introduktion av nyanställda