Testning av antikroppstest samt covid-19

Covid-19 provtagning

Erbjuds till patienter som ej har teknisk möjlighet (Bank ID) att beställa detta själv genom 1177 eller alltid öppet appen. Övriga patienter skall kontakta 1177 för hjälp.

Provtagning för dig som är frisk sedan 14 dagar  och provtagning för dig som är sjuk 

I första hand ska du enligt Region Stockholm logga in i appen Alltid öppet. 

Lär mer: 

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/allt-om-provtagning-for-covid-19/ 

Just nu är det extremt hög belastning på Region Stockholms sida så logga in igen om ett tag och försökt igen om ett stund eller en dag eller två. 

Du är lista hos oss och har återkommande problem att logga in,  ring vår telefon för rådgivning.  

Stanna hemma om du är sjuk

Du kan själv undvika att föra smittsamma sjukdomar vidare genom att stanna hemma när du har symtom på luftvägsinfektion. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra.

Ring alltid först

När du ringer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Vi kan erbjuda dig digitala via säkra video besök för dig som är listat hos oss.